Published on

Lan man - 101

Cái cớ, bài này đã được bookmark từ rất lâu để làm động lực (mỗi dev cũng nên có động lực gì đó ... để đi tiếp)

https://www.freecodecamp.org/news/every-developer-should-have-a-blog-heres-why-and-how-to-stick-with-it-5fd55a247fbf

và nhiều cái cớ khác nữa, kk

Tiêu chí tiết kiệm và trải nghiệm nên chọn Github page làm blog đầu tiên.

v0.1 quẩy với Jekyll (https://jekyllrb.com) Ban đầu làm quen với web trình còn kém nên mau nản và chóng quên

v1.0 quẩy với Hugo (https://gohugo.io) Lý do giai đoạn dịch Covid tập tành học Golang (developer nên học thêm vài ngôn ngữ mới) oh, để thực hành thì quẩy blog với Go, và đưa đẩy tới Hugo =)) Nhưng thực ra là ở bước setup thôi, còn lại viết bằng markdown mà (lươn vl)

v2.0 quẩy với Nextjs, cụ thể là từ repo (https://github.com/timlrx/tailwind-nextjs-starter-blog) Nổi ghiền combo nextjs + tailwind thế là quẩy thôi, lại lươn rồi. Không không, thực ra đó là cái cớ để mình quẩy thôi.

Tada, https://chuongtran.com thế là blog mới ra đời với toàn bài viết cũ, được thêm vài mục mới :v

Bài viết không đầu không đuôi cuối năm 2022.

Hy vọng mọi người có thêm nhiều cái cớ để bắt đầu từ hôm nay. Thân ái & quyết thắng.