Published on

Tiki Explore History Extension

Mở đầu

Nhân dịp 10 năm tiki có làm event "Thập Kỷ đi cùng bạn", để người dùng nhìn lại quá trình mua sắm trên Tiki.vn. Dưới cái nhìn là Dev như mình thì những chỉ số tiki đưa ra chưa đủ sướng. Cùng với đợt Covid-19 ở nhà nên mình quyết định mần 1 cái chrome extension. (lần đầu code món này).

Screenshot1

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải source code và giải nén Bước 2: Mở chế độ Developer mode Bước 3: Load unpacked, mở tới thư mục đã giải nén trước đó. Tada, đã cài xong.

Screenshot3

Hướng dẫn sử dụng

Click vào icon extension, rồi chọn Options

Lưu ý: Hãy đăng nhập vào tiki.vn trước nhé.

Thư viện sử dụng

Source code: https://github.com/chuongtrh/tiki-explore-history-extension

Thanks for reading and happy sharing